Satser

I nedenstående overblik, har vi samlet de vigtigste skattemæssige beløbsgrænser og satser.

Kontakt os endelig, såfremt du har spørgsmål.
Afskrivning
2022
2021
Afskrivningssats driftsmidler
31.000 
25%
DKK
30.700 / 14.400
25%
DKK
Afskrivningssats bygninger og installationer
4 %
4 %
Aktier og aktieindkomst
2022
2021
Skat
27 og 42 %
27 og 42 %
Progressionsgrænse enlige/ægtefælle
57.700 / 114.400
DKK
56.500 / 113.000
DKK
Befordringsfradrag Hjem/Arbejde
2022
2021
0 – 24 km pr. dag (DKK. pr. km)
0,00
0,00
25 – 120 km pr. dag (DKK. pr. km)
1,98
1,90
Over 120 km pr. dag (DKK. pr. km)
0,99
0,95
Over 120 km pr. dag (DKK. pr. km) - i yderkommuner
1,98
1,90
Beskæftigelsesfradrag
2022
2021
Beløb
41.600
DKK
40.600
DKK
Ejendomsværdiskat
2022
2021
Forhøjet procentsats anvendes fra
3.040.000
DKK
3.040.000
DKK
Procentsats
0,92 %
0,92 %
Forhøjet procentsats
3 %
3 %
Fri bil
2022
2021
Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi
- op til DKK 300.000, dog minimum DKK 160.000
24 %
1)
25 %
- over DKK 300.000, intet maksimum
21 %
2)
20 %
Hertil lægges miljøafgift

1) Op til DKK 300.000, dog min. DKK 160.000
- Perioden 1. januar – 30. juni 2021 = 25%
- Perioden 1. juli – 31. december 2021 = 24,5%
- Perioden 1. januar – 31. december 2022 = 24%

2) Over DKK 300.000, intet maks.
- Perioden 1. januar – 30. juni 2021 = 20%
- Perioden 1. juli – 31. december 2021 = 20,5%
- Perioden 1. januar – 31. december 2022 = 21%

3) Hertil lægges miljøtillæg
- Perioden 1. januar – 30. juni 2021 = 150%
- Perioden 1. juli – 31. december 2021 = 250%
- Perioden 1. januar – 31. december 2022 = 350%

For biler anskaffet højst 36 mdr. fra 1. indregistrering anvendes ny- vognsværdien (efter 36 mdr. fra 1. indregistrering reduceres grund- laget til 75% af nyvognsprisen) 4)
For biler anskaffet mere end 36 mdr. fra 1. indregistrering anvendes anskaffelsessum

4) For tidligere leasingbiler, demobiler, forhandlerbiler er nyvognsprisen den genbe- regnede værdi

Gaver
2022
2021
Gave til nærtstående (max afgiftsfrit)
69.500
DKK
68.700
DKK
Gave til svigerbørn (max afgiftsfrit)
24.300
DKK
24.000
DKK
Satserne er følgende (Kørselsgodtgørelse):
2022
2021
Kørsel indtil 20.000 km pr. år (DKK/km)
3.51
3.44
Kørsel ud over 20.000 km pr. år (DKK/km)
1.98
1.90
Cykel eller EU-knallert
0.55
0.54
Kørselsgodtgørelse udbetales ved benyttelse af egen bil i arbejdsgiverens tjeneste:
1. Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage.
2. Befordring mellem arbejdspladser.
3. Befordring inden for samme arbejdsplads.
Medarbejdende ægtefælle
2022
2021
Grænse for overførsel
255.000
DKK
252.000
DKK
Pensionsbeskatning
2022
2021
Ratepension samt livrenter
Privatordning:
- ratepension og ophørende livrente, altid fradragsberettiget
59.200
DKK
58.500
DKK
- livsvarig livrente, altid fradragsberettiget
54.500
DKK
53.800
DKK
- alderspension, maks. indskud indtil 5 år før folkepensionsalderen
5.400
DKK
5.500
DKK
- alderspension, maks. indskud fra og med det 5. år før folkepensionsalderen
54.200
DKK
52.400
DKK
Arbejdsgiverordning:
- maksimal indbetaling til ratepension og ophørende livrente
64.348
DKK
63.586
DKK
- maksimal indbetaling til livsvarig livrente,* inkl. AM-bidrag
Ingen grænse
Ingen grænse
Maksimalt indskud på PBL § 15B-ordning (opsparingsordning for sportsudøvere)
2.021.200
DKK
1.997.300
DKK
- maksimal årlig hævning for sportsudøvere (PBL § 15B)
404.300
DKK
399.500
DKK
Rejsegodtgørelse
2022
2021
Ved rejse på mere end 24 timer i Danmark eller udlandet
Logi,  pr. døgn
231
DKK
228
DKK
Kost,  pr. døgn
539
DKK
532
DKK
Kost, pr. påbegyndt time
22,46
DKK
22,17
DKK
25% godtgørelse til småfornødenheder
134,75
DKK
133
DKK
Loft over rejsefradrag
29.600
DKK
29.300
DKK
Eksportmedarbejderfradrag*
- for arbejde i Vesteuropa pr. påbegyndt døgn
55
DKK
55
DKK
- for arbejde uden for Vesteuropa pr. påbegyndt døgn
140
DKK
140
DKK
* Eksportmedarbejder: en ansat, som udfører arbejde for en dansk arbejdsgiver i udland og har haft uafbrudt ophold i udland i mindst 2 mdr., eller som har haft ophold i udland af en sammenlagt varighed på min. 100 døgn
Restskat
2022
2021
Grænse for indregning i næste års skat
21.700
DKK
21.400
DKK
Statsskat
2022
2021
Bundfradrag ved topskat
552.500
DKK
544.800
DKK
Se yderlige satser på SKAT.dk, tryk på knappen og bliv sendt til overblikket
Besøg SKAT.dk

Start uforpligtende dialog

Vi hjælper og rådgiver vores kunder med at få den bedste løsning. Book et uforpligtende møde med os allerede i dag. Det er ganske simpelt og gratis.
© 2022 Dueholm & Partnere, Godkendt revisionshus
CVR.: 21631930
envelopeinboxuserusersphonemap-markercalendar-fullpie-chartchart-barsselectcrossmenuplus-circlelayers