Ny bogføringslov

Udgivelse: 11. marts 2022

Den nugældende bogføringslov er af ældre dato og dermed ikke længere tidssvarende. Der er derfor udarbejdet et lovforslag om en helt ny bogføringslov, der i højere grad tilgodeser den digitale tid, vi lever i.

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i løbet af maj måned og der kan fortsat komme ændringer. Det er et omfattende lovforslag, hvilket også forklarer, hvorfor det er blevet sendt til høring ad to omgange.

Den nye bogføringslov vil betyde en øget digitalisering af stort set alle erhvervsdrivende virksomheder. Der vil blive stillet krav om dels digital bogføring og dels digital opbevaring af bilag. Dette vil ændre den nuværende måde, hvorpå danske virksomheder administreres samt myndighedernes adgang til kontrol overordnet set.

Digital bogføring og opbevaring

Kravet om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring, transaktionsspor samt alle bilag, bliver alligevel ikke indført med virkning fra 2023 (det var der ellers lagt op til i høringsdokumenterne).

Der lægges op til at kravet indføres uændret, men at det først træder i kraft i tidligst 2024 for selskaber, og tidligst i 2026 for øvrige virksomheder som samtidig har en omsætning over 300.000 kroner.

Hvad træder i kraft pr. 1. juli 2022?

Hvis loven som forventet vedtages inden udgangen af maj 2022, vil disse forhold gælde fra den 1. juli 2022:

  1. Generelle krav til bogføringen. De nye regler matcher nogenlunde de eksisterende krav.
  2. Alle virksomheder med omsætning over 300.000 kr. samt alle selskaber skal lave en beskrivelse af bogføringen og opbevaringen. Den tidligere regel om standardsystemer ophører. De nye beskrivelser skal bl.a. indeholde oplysninger, hvilke personer som er ansvarlige for bogføring og opbevaring.
  3. Definition på regnskabsmateriale (som bl.a. kan kræves udleveret af myndigheder). Bl.a. omfattes dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen.
  4. Afstemninger skal foretages senest inden der skal indberettes moms, skat, afgifter samt regnskaber.
  5. Erhvervsstyrelsen kan udføre bogføringskontrol af selskaber som endnu ikke har indsendt første regnskab, samt selskaber som har fravalgt revision.

Digitale bogføringssystemer i bogføringslov

Som lovforslaget foreligger på nuværende tidspunkt, vil bogføringsloven stille krav om, at virksomhederne skal anvende et digitalt bogføringssystem. Det er vel og mærke et digitalt bogføringssystem, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen (et certificeret system).

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre, hvad den nye bogføringslov vil få af betydning for dig og din virksomhed.

© 2022 Dueholm & Partnere, Godkendt revisionshus
CVR.: 21631930
envelopeinboxuserusersphonemap-markercalendar-fullpie-chartchart-barsselectcrossmenuplus-circlelayerssort-amount-asc