Folketinget udskyder fristen for virksomheders årsrapporter

Udgivelse: 18. marts 2022

Danske virksomheder får mulighed for at udskyde deres indberetning af årsrapporten i år. Fremover vil fristen være permanent forlænget til seks måneder.

En gennemarbejdet og retvisende årsrapport er et vigtigt og troværdigt redskab i samarbejde med din virksomheds interessenter, og hos Dueholm & Partnere anbefaler vi, at din virksomhed bestræber sig på at få udarbejdet årsrapporten i god tid. 

Fremover vil fristen også blive rykket permanent, da det blev politisk besluttet i aftalen om det fremadrettede behov for revision, som regeringen indgik med V, SF, RV, Ø, NB og Å tilbage i juni 2021. Dermed vil årsrapporten først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022.

© 2022 Dueholm & Partnere, Godkendt revisionshus
CVR.: 21631930
envelopeinboxuserusersphonemap-markercalendar-fullpie-chartchart-barsselectcrossmenuplus-circlelayers